Συμμετοχή στο 35ο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

συμμετοχη στο 35ο συνέδριο Ε.Μ.Ε

Στα πλαίσια του 35ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ), πραγματοποιήθηκε πέραν και άλλων δράσεων και το 1ο Μαθητικό Συνέδριο στα Μαθηματικά.

Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκαν εργασίες από ομάδες μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου πάνω στα Μαθηματικά και τις εφαρμογές τους, στην ιστορία τους, τη σύνδεση των Μαθηματικών με άλλες επιστήμες, με την κοινωνία και τον πολιτισμό και τον ρόλο τους σε διάφορους τομείς της ζωής. Το 1ο Μαθητικό Μαθηματικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 7-9 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα στις αίθουσες της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε).


Εκτύπωση