Διδάσκοντες 2020 - 2021

Α/Α EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΣ
1 ΚΑΡΥΔΑ ΠΕ01
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΠΕ02
3 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ02
4 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕ02
6 ΞΥΛΑΣ ΠΕ03
7 ΤΣΑΛΚΙΤΖΗ ΠΕ03
8 ΚΟΤΙΩΝΗ ΠΕ03
9 ΓΩΒΕΤΑ ΠΕ04.
10 ΧΕΡΟΥΒΗΣ ΠΕ04.
11 ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΕ04.
12 ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕ06
13 ΜΥΛΩΝΑ ΠΕ06
14 ΛΑΜΠΟΥ ΠΕ11
15 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΠΕ11
16 ΜΑΤΡΟΖΟΥ ΠΕ80
17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  Σ. ΠΕ80
18 ΒΕΛΑΧΟΥΤΑΚΟΥ ΤΕ02.04
19 ΚΑΤΣΑΜΑΣ ΠΕ78
20 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΕ82
21 ΣΚΑΡΗΣ ΠΕ82
22 ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΕ82
23 ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ ΠΕ82
24 ΜΕΞΗΣ ΠΕ82
25 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕ82
26 ΣΚΡΕΚΑ ΠΕ82
27 ΣΥΡΙΓΟΣ ΔΕ 02.02
28 ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΠΕ84
29 ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΕ84
30 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΕ84
31 ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ ΠΕ84
32 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ83
33 ΔΩΡΗ ΠΕ83
34 ΠΑΓΙΔΟΥ ΠΕ83
35 ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕ83
36 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΕ86
37 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΠΕ86
38 ΤΣΟΥΜΑ ΠΕ86
39 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ86
40 ΨΑΝΗ ΠΕ86
41 ΣΚΛΗΒΑ ΠΕ87.02
42 ΛΑΦΑΖΑΝΟΓΛΟΥ ΠΕ87.01
43 ΡΑΠΤΗ ΠΕ87.02
44 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ87.02
45 ΛΟΥΚΑ ΠΕ87.02
46 ΔΑΛΙΑΝΗ ΠΕ87.03
47 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΠΕ87.03
48 ΣΚΟΥΜΠΑΦΗΣ ΠΕ87.03
49 ΒΟΤΣΗ ΤΕ01.19
50 ΦΙΛΥΡΙΔΟΥ ΤΕ01.19
51 ΜΠΑΤΑΛΗ ΤΕ01.19
52 ΓΚΑΝΟΥΛΗ ΠΕ87.09
53 ΠΛΕΣΤΗ ΠΕ87.09

Εκτύπωση