Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες του κοινωνικού μας περιβάλλοντος τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο και αναγνωρίζοντας την καλή συνεργασία  που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την εταιρία Πετρελαιοειδών CYCLON ( http://www.cyclon.gr/ ) για την ποσότητα πετρελαίου που χορηγεί κάθε χρόνο στην σχολική μας μονάδα.

Η συμβολή σας στην ομαλή λειτουργεία του σχολείου μας θα έχει  την κοινωνική  αναγνώριση που της αρμόζει.

 


Εκτύπωση